Kalın Serif

ⓐⓑⓒ

Kalın Sans Serif

🅐🅑🅒

Yuvarlak

🄰🄱🄲

Siyah Yuvarlak

🅰🅱🅲

Kara Tahta

𝚊𝚋𝚌

El Yazısı

𝒶𝒷𝒸

El Yazısı Kalın

𝓪𝓫𝓬

İtalik Serif

𝐚𝐛𝐜

İtalik Sans Serif

𝗮𝗯𝗰

Gotik Yazı

𝑎𝑏𝑐

Gotik Kalın Yazı

𝘢𝘣𝘤

Eş Aralıklı

𝔞𝔟𝔠

Kareli

𝖆𝖇𝖈

Siyah Kareli

𝕒𝕓𝕔

Şekilli Harf Nedir?

Şekilli harf, harflerin özgün ve estetik bir biçimde ifade edilmesidir. Geleneksel harf yazımından farklı olarak, şekilli harfler daha yaratıcı ve dikkat çekici bir görünüme sahiptir.

Özellikle şekilli nick oluşturmak isteyen kullanıcılar ve sosyal medya paylaşımlarında öne çıkmak isteyen kişilerin gönderilerinde şekilli harfleri görmek mümkündür.

Şekilli Harfler ile Nasıl Yazılır?

Şekilli harf olarak düzenlemek istediğiniz harfleri yukarıdaki kutuya yazabilirsiniz. Dilerseniz, değişik yazı stilleri ile şekilli harfler ve şekilli sayılar da üretebilirsiniz.

Şekilli Harf Yazma Sayfası Nasıl Çalışıyor?

Şekilli harf yazma sayfası, kullanıcının girdiği metni önceden belirlenmiş şekilli harf ve sayı karakterlerine dönüştürerek, harf stilleri ile yeni yazılar oluşturan bir sistemdir.

Bu sistem, Unicode sayesinde çalışmaktadır. Unicode, tüm dünyadaki yazı sistemlerini temsil eden ve dijital cihazlar arasında metinlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan bir standarttır.

Şekilli A harfi

𝐚𝐀 𝒂𝑨 𝚊𝙰 𝗮𝗔 𝓪𝓐 𝙖𝘼 𝘢𝘈 𝕒𝔸 𝖆𝕬 𝔞𝔸 𝖺𝖠 𝑎𝑨 𝜶𝜜 𝒶𝒜

Şekilli B harfi

𝐛𝐁 𝒃𝑩 𝚋𝙱 𝗯𝗕 𝓫𝓑 𝙗𝘽 𝘣𝘉 𝕓𝔹 𝖇𝕭 𝔟𝔹 𝖻𝖡 𝑏𝑩

Şekilli C harfi

𝐜𝐂 𝒄𝑪 𝚌𝙲 𝗰𝗖 𝓬𝓒 𝙘𝘾 𝘤𝘊 𝕔ℂ 𝖈𝕮 𝔠ℭ 𝖼𝖢 𝑐𝐶

Şekilli D harfi

𝐝𝐃 𝒅𝑫 𝚍𝙳 𝗱𝗗 𝓭𝓓 𝙙𝘿 𝘥𝘋 𝕕𝔻 𝖉𝕯 𝔡𝔇 𝖽𝖣 𝑑𝑫

Şekilli E harfi

𝐞𝐄 𝒆𝑬 𝚎𝙴 𝗲𝗘 𝓮𝓔 𝙚𝙀 𝘦𝘌 𝕖𝔼 𝖊𝕰 𝔢𝔈 𝖾𝖤 𝑒𝑬

Şekilli F harfi

𝐟𝐅 𝒇𝑭 𝚏𝙵 𝗳𝗙 𝓯𝓕 𝙛𝙁 𝘧𝘍 𝕗𝔽 𝖋𝕱 𝔣𝔉 𝖿𝖥 𝑓𝑭

Şekilli G harfi

𝐠𝐆 𝒈𝑮 𝚐𝙶 𝗴𝗚 𝓰𝓖 𝙜𝙂 𝘨𝘎 𝕘𝔾 𝖌𝕲 𝔤𝔊 𝗀𝗚 𝑔𝑮

Şekilli H harfi

𝐡𝐇 𝒉𝑯 𝚑𝙷 𝗵𝗛 𝓱𝓗 𝙝𝙃 𝘩𝘏 𝕙ℍ 𝖍𝕳 𝔥ℌ 𝗁𝗛 𝒉𝑯

Şekilli I harfi

𝐢𝐈 𝒊𝑰 𝚒𝙸 𝗶𝗜 𝓲𝓘 𝙞𝙄 𝘪𝘐 𝕚𝕀 𝖎𝕴 𝔦𝔈 𝗂𝗜 𝒊𝑰

Şekilli J harfi

𝐣𝐉 𝒋𝑱 𝚓𝙹 𝗷𝗝 𝓳𝓙 𝙟𝙅 𝘫𝘑 𝕛𝕁 𝖏𝕵 𝔧𝔍 𝗃𝗝 𝒋𝑱

Şekilli K harfi

𝐤𝐊 𝒌𝑲 𝚔𝙺 𝗸𝗞 𝓴𝓚 𝙠𝙆 𝘬𝘒 𝕜𝕂 𝖐𝕶 𝔨𝔎 𝗄𝗞 𝒌𝑲

Şekilli L harfi

𝐥𝐋 𝒍𝑳 𝚕𝙻 𝗹𝗟 𝓵𝓛 𝙡𝙇 𝘭𝘓 𝕝𝕃 𝖑𝕷 𝔩𝔏 𝗅𝗟 𝒍𝑳

Şekilli M harfi

𝐦𝐌 𝒎𝑴 𝚖𝙼 𝗺𝗠 𝓶𝓜 𝙢𝙈 𝘮𝘔 𝕞𝕄 𝖒𝕸 𝔪𝔐 𝗆𝗠 𝒎𝑴

Şekilli N harfi

𝐧𝐍 𝒏𝑵 𝚗𝙽 𝗻𝗡 𝓷𝓝 𝙣𝙉 𝘯𝘕 𝕟ℕ 𝖓𝕹 𝔫𝔑 𝗇𝗡 𝒏𝑵

Şekilli O harfi

𝐨𝐎 𝒐𝑶 𝚘𝙾 𝗼𝗢 𝓸𝓞 𝙤𝙊 𝘰𝘖 𝕠𝕆 𝖔𝕺 𝔬𝔒 𝗈𝗢 𝒐𝑶

Şekilli P harfi

𝐩𝐏 𝒑𝑷 𝚙𝙿 𝗽𝗣 𝓹𝓟 𝙥𝙋 𝘱𝘗 𝕡ℙ 𝖕𝕻 𝔭ℙ 𝗉𝗣 𝒑𝑷

Şekilli Q harfi

𝐪𝐐 𝒒𝑸 𝚚𝚀 𝗾𝗤 𝓺𝓠 𝙦𝙌 𝘲𝘘 𝕢ℚ 𝖖𝕼 𝔮ℚ 𝗊𝗤 𝒒𝑸

Şekilli R harfi

𝐫𝐑 𝒓𝑹 𝚛𝚁 𝗿𝗥 𝓻𝓡 𝙧𝙍 𝘳𝘙 𝕣ℝ 𝖗𝕽 𝔯ℜ 𝗋𝗥 𝒓𝑹

Şekilli S harfi

𝐬𝐒 𝒔𝑺 𝚜𝚂 𝘀𝗦 𝓼𝓢 𝙨𝙎 𝘴𝘚 𝕤𝕊 𝖘𝕾 𝔰𝔖 𝗌𝗦 𝒔𝑺

Şekilli T harfi

𝐭𝐓 𝒕𝑻 𝚝𝚃 𝘁𝗧 𝓽𝓣 𝙩𝙏 𝘵𝘛 𝕥𝕋 𝖙𝕿 𝔱𝔗 𝗍𝗧 𝒕𝑻

Şekilli U harfi

𝐮𝐔 𝒖𝑼 𝚞𝚄 𝘂𝗨 𝓾𝓤 𝙪𝙐 𝘶𝘜 𝕦𝕌 𝖚𝖀 𝔲𝔘 𝗏𝗨 𝒖𝑼

Şekilli V harfi

𝐯𝐕 𝒗𝑽 𝚟𝚅 𝘃𝗩 𝓿𝓥 𝙫𝙑 𝘷𝘝 𝕧𝕍 𝖛𝖁 𝔳𝔙 𝗏𝗩 𝒗𝑽

Şekilli W harfi

𝐰𝐖 𝒘𝑾 𝚠𝚆 𝘄𝗪 𝔀𝓦 𝙬𝙒 𝘸𝘞 𝕨𝕎 𝖜𝖂 𝔴𝔚 𝗐𝗪 𝒘𝑾

Şekilli X harfi

𝐱𝐗 𝒙𝑿 𝚡𝚇 𝘅𝗫 𝔁𝓧 𝙭𝙓 𝘹𝘟 𝕩𝕏 𝖝𝖃 𝔵𝔛 𝗑𝗫 𝒙𝑿

Şekilli Y harfi

𝐲𝐘 𝒚𝒀 𝚢𝚈 𝘆𝗬 𝔂𝓨 𝙮𝙔 𝘺𝘠 𝕪𝕐 𝖞𝖄 𝔶𝔜 𝗒𝗬 𝒚𝒀

Şekilli Z harfi

𝐳𝐙 𝒛𝒁 𝚣𝚉 𝘇𝗭 𝔃𝓩 𝙯𝙕 𝘻𝘡 𝕫ℤ 𝖟𝖅 𝔷ℨ 𝑧𝑍 𝜻𝜡